Vår idé

Carls-Bergh Pharma utvecklar och tillverkar egenvårdsprodukter för bättre hälsa.
Vårt fokus är säkra och förtroendeingivande produkter av högsta kvalitet.

Vår värdegrund i tre ord:

Öppenhet
Alla våra relationer skall präglas av ärlighet och öppenhet oavsett om det gäller relationer med kunder och leverantörer, eller mellan medarbetare. Vi tror att ett arbetsklimat där det är lätt att ställa frågor och där man ges ansvar bygger en långsiktig verksamhet med hög kvalitet.

Helhet
Kvalitetsarbetet hos oss är inte en separat del av verksamheten utan ingår som en grund i allt vi gör. Att säkerställa att vi lever upp till våra löften och att vi följer lagar och regler är något som sker hela tiden i alla delar av vår verksamhet oberoende av om vi arbetar med produktionsprocesser, administration, kvalitetskontroll eller försäljning.

Delaktighet
Vi vill ha ett öppet och positivt sinne och vara en diskussionspartner för våra kunder. Genom att dela med sig av erfarenhet och kunnande kan vi tillsammans skapa bra produkter.

Trygga och högkvalitativa hälsoprodukter

Carls-Bergh Pharma produktutvecklar i egen regi och har egen tillverkning i Göteborg. Merparten av Carls-Bergh Pharmas verksamhet är idag kontraktstillverkning för kunder både inom och utom Sveriges gränser. Företagets egna varumärken finns b la representerade i Sverige, Norge, Italien, Kanada och Nya Zeeland.

För hälsa och välbefinnande sedan 1952

Familjeföretaget grundades i Göteborg 1952 av Uno Carlsson och Eric J Bergh. De båda grundarna gav företaget namnet AB CARLS-BERGH. 1997 bytte bolaget namn till Carls-Bergh Pharma AB. Idag drivs företaget vidare av Erics sondotter Eleonor Dahllöw.

Certifierade för din trygghet

 

Vi tillverkar kosttillskott och naturläkemedel efter dina önskemål. Att vi är certifierade innebär att vi följer de lagar och regler som finns och att din produkt blir säker.

 

 

Carls.Bergh certifieringar