Panto-3

Styrka till hår, naglar och hud. Gå till roten med problemen.

Allt som växer är också sårbart. När det gäller hår och naglar tror många att det värsta hotet kommer från utsidan – från smuts och slitage. Sanningen är istället att de svåraste hår- och nagelproblemen har sin rot i – just det – roten. Bristande näringstillförsel ger en dålig tillväxtmiljö. Håret blir risigt och livlöst. Naglarna går sönder och skivar sig. Panto-3 ger ett brett spaktra av mineraler, vitaminer, örter och aminosyror till hår och naglar.

Pressmeddelande 2021-08-24

Carls-Bergh Pharma återkallar tre batcher av Minallvit Kalcium. Anledningen är att rester av bekämpningsmedlet etylenoxid har upptäckts i kalciumkarbonat som är en av ingredienserna i produkten.

Etylenoxid är förbjudet som bekämpningsmedel i EU/ESS och produkterna återkallas efter dialog med Miljöförvaltningen. Halterna av etylenoxid är låga i den färdiga produkten och det föreligger ingen omedelbar hälsorisk att äta produkten.